NIEUWS:

rss


RECEPTENPlantaardig: natúúrlijk !

veganisme

Kort samengevat kun je zeggen dat veganisten er naar streven zoveel mogelijk andere wezens te respecteren zoals mens en dier, en met grote zorg proberen om te gaan met milieu en klimaat.

Dit houdt in dat men dagelijks probeert een levensstijl aan te houden, waarin er bij gebruik van bijv.voeding, kleding ed. steeds nagedacht wordt of hiermee geen nadelige gevolgen zijn (of waren) voor mens, dier en klimaat/milieu. Elke veganist trekt hierbinnen zijn/haar eigen grens. Niet iedere veganist zal uitsluitend plantaardige fairtradeproducten kunnen bekostigen bijvoorbeeld.
Binnen het veganisme ligt de nadruk op (ethische) moraal. Gevolg hiervan is o.a het streven naar een zo plantaardig mogelijke levensstijl (liefst 100%).

Honderden miljoenen dieren sterven jaarlijks een veel te vroege dood na een miserabel leven, vanwege het feit dat mensen dieren uitbuiten voor hun voedsel en gebruiksartikelen. Exploitatie van dieren maakt altijd inbreuk op hun geestelijke en lichamelijke integriteit en gaat doorgaans zeker gepaard met mishandeling en het doden van dieren.
Jaarlijks worden 30 miljoen haantjes vergast of versnipperd....

Voor de overgrote meerderheid van de maar liefst 450 miljoen dieren die in Nederland gedood worden, geldt dat ze een zwaar en naar leven hebben geleid en slechts kort geleefd hebben, meestal niet ouder werden dan hun prille baby/kleuter/jeugd waarin zij de volwassenheid niet eens gehaald hebben zoals de dieren in de
bio-industrie.

Maar ook andere dieren die niet in de bio-industrie leefden die in de natuur wel tegen en voorbij de 20 jaar oud konden worden.
(schapen en koeien) worden in het eerste jaar of slechts na een paar jaar al gedood.

Alle dieren die door de mens gebruikt worden, leven slechts zeer korte tijd van wat hun normale levensduur zou zijn.

Niet alleen dieren die voor het vlees worden gehouden worden uitgebuit en gedood.

Zuivel - industrie

Ook in de zuivel- en ei-industrie worden er dieren gedood.
Koeien moeten regelmatig een kalfje krijgen om melk te blijven geven.

De melkveehouder maakt de koe zwanger middels K I (kunstmatige inseminatie).
Een koe krijgt dus geen melk in haar uier omdat ze gras eet zoals sommige mensen denken!

Een koe wordt door deze behandeling van de melkvee -houder vele malen vaker zwanger dan ze zou worden als ze gewoon in een kudde zou leven onder natuurlijke normale omstandigheden met een stier erbij.
Bovendien selecteert de melkvee -houder de koe ook op erfelijke eigenschappen wat betreft melk -gift. Daarom zie je nu ook zoveel koeie n met enorm gevulde uiers.

Als de koe niet meer zwanger te maken valt of als zij uier- of pootontstekingen krijgt en de geneesmiddelen "te duur"zijn voor de melkveehouder, dan brengt de koe meer op als ze gedood wordt, hetgeen dan ook plaatvindt.

De melk die ontstaat doordat de koe zwanger is, wordt niet aan het kalfje gegeven maar aan de mens. Het kalfje , vooral het stierkalfje is dus eigenlijk een "overbodig bijproduct" van de melkvee-houderij.
Jaarlijks worden er in dit land honderdduizenden van deze ‘overbodige’ stierkalfjes vermoord.

Ei - industrie

Ook worden op jaarbasis 30 miljoen haantjes vergast of zelfs levend versnipperd als bijproduct van de ei-productie.
U weet wel, van die schattige kleine kuikentjes ...

Als de legkip na een jaar is uitgelegd, volgens het criterium van de pluimvee-industrieel, dan wordt zij daarna als "soepkip" alsoud vuil behandeld en gedood (omdat zij dan nog nauwelijks wat opbrengt).

Ook bij dierproeven en bij gebruik van andere dierlijke producten worden zeer veel dieren mishandeld en gedood, zoals bijv. bij dons. Veel mensen staan daar niet bij stil.

Dons - industrie

eendjes

Dons in uw dekbed of in uw jas, ja grote kans dat dit gestolen is van levende
gansjes (meest) of van eendjes, zulke aandoenlijk diertjes die ons zo vertederen als we met de kindertjes de diertjes brood gaan voeren.
Het vele dons laat niet zomaar los. Het is de mens die de gansjes hun dons uit hun lichaampjes rukt, LETTERLIJK!
De diertjes ondergaan dit met grote stress en hebben tijdens en daarna uiteraard flink pijn! Bovendien zijn ze direct veel kwetsbaarder voor ziektes en voor kou. De dieren ondergaan dit in hun tere leventje zo ongeveer om de 7 weken tot een maximum van 3 a 4 keer. Dan doen de diertjes geen 'dienst' meer omdat er dan meer veren gaan groeien dan dons.
Veren zijn te hard voor een dekbed en bovendien zijn die niet zo luchtig als dons.
De diertjes kunnen vertrekken en worden dus afgemaakt.

Wol - industrie

Zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen hoe dieren worden misbruikt waar mensen geen weet van hebben zoals ook bij wol worden de speciale "wol"- dieren gigantisch mishandeld.
(niet alleen schapen worden voor wol gebruikt)
Schapen -mishandeling tegen myiasis, mishandeling tijdens vervoer en tijdens het doden. Daarnaast zijn er zelfs speciale wwol-lammetjes die gedood worden voor hun
wolpels, een heel bijzondere zachte wolpels hebben zij. Dit gebeurt als ze 1 dag oud zijn...sterker er zijn mensen die nieteens wachten tot deze bijzondere lammetjes geboren worden maar snijden ze zo uit de buik van hun zwangere moeders! Zoveel leed voor wol dat zo 'fantastisch' schijnt te zijn.

Een normaal gevarieerd plantaardig menu met toevoeging van een vitamine B12-supplement is ethisch diervriendelijk en kan de gezondheid zelfs meer ten goede komen.

Armoede, honger en klimaat

Armoede en honger in ontwikkelingslanden wordt o.a veroorzaakt doordat rijke landen waardevolle grond in deze landen ter plaatse gebruiken om veevoer te verbouwen voor het Westen. Regenwouden worden grootschalig gekapt voor de verbouw van
veevoer of het laten grazen van runderen ten behoeve van zuivel en vlees.
De vee-teelt verbruikt enorm water en energie. De dierlijke productie vindt grotendeels plaats in de bio - industrie.
Meer dan 90% van de soja in de wereld wordt gevoerd aan deze dieren. Daarnaast veroorzaakt de dierlijke mest verzuring van de grond, terwijl plantaardige bemesting alle andere mest zou kunnen vervangen. Bovendien treedt er grote verspilling op bij de omzetting van plantaardig naar dierlijk voedsel. Dieren verbruiken veel meer voedsel dan ze zelf opleveren als "product" ten gunste van de mens.
(let wel: deze dieren zijn door de mens gecreëerd telkens opnieuw vindt K I plaats. Deze vele dieren zouden nooit hebben bestaan als de mens zich niet met hun voortplanting had bemoeid).


Van de hoeveelheid grond die in gebruik is voor één persoon met een dierlijk menu kunnen drie tot vier vegetariërs of maar liefst twaalf tot veertien veganisten leven.

Zonnebloem
 

 


barry horne

 

isis-veganisme.nl

Artikelen, teksten en recepten mag u overnemen mits u aan bronvermelding doet: (bron: isis-veganisme.nl)

© isis-veganisme.nl