NIEUWS:

rss


RECEPTENNIEUWS

Nieuws


Tom Regan voorvechter van dierenrechten, overleden.

-Tom Regan voorvechter van dierenrechten, overleden.

Een van de meest invloedrijkste denkers over dierenrechten, Tom Regan, is 17 februari 2017 overleden in zijn woonplaats in North Carolina. Regan (1938) stierf aan de gevolgen van een longontsteking.

Samen met Peter Singer werd Regan beschouwd als de voorvechter van de rechten voor dieren.

Volgens Regan gebruikten mensen verkeerde argumenten indien ze dieren ‘gebruiken’  om vlees te eten of als proefdieren gebruiken in naam van de wetenschap.

Dieren kennen hun rechten niet, zoals mensen dat wel kennen, maar hun leven heeft wel ‘een waarde in zichzelf’. Dieren willen bijv in leven blijven. Daarom kunnen we hen niet beschouwen als dingen waarmee je kunt doen wat je wilt. Hun leven heeft ‘intrinsieke waarde’. Aldus Regan.

Tom Regan (Pittsburgh, 28 november 1938) bracht zijn jeugd door in de arme mijnstad in West Virginia. “Het roet en de rook kwam je overal tegen in je ogen, je neus en je mond, en in je kleding”.

De link met vegetarisme legde hij vrij laat. Hij kon geen verbinding leggen tussen de dieren die hij kende en de stukken vlees die zijn moeder voor het gezin klaarmaakte.

Pas veel later in zijn leven kreeg hij daarover steeds meer inzicht en kwam de overtuiging dat dit niet consequent gedrag was. Hij werkte zelfs als slager waar hij het vlees niet zag als van een, ooit levend, dier. Het had net zo goed een stuk hout kunnen zijn zo weinig zag hij het verband tussen het stuk vlees of van een dier.

Tijdens en vooral na zijn studie filosofie, groeide zijn interesse voor de rechten van dieren. Vanaf 1967 tot zijn pensionering in 2001 gaf hij les aan de North Carolina State University in Raleigh.

De Indiase leider Mahatma Ghandi had grote invloed op hem. Hij vroeg eens aan Regan: “Als u zo tegen zinloos geweld bent, wat doen die stukken vlees dan in uw koelkast? ”

Ook het overlijden van zijn hond Gleco, die in 1972 werd aangereden maakte een combinatie van factoren wat Regan deed besluiten vegetarier te worden.

Regan kreeg bijval van een filosoof, Peter Singer. Met zijn boek ‘Animal Liberation’ in 1975 maakte Peter Singer ernst met de vraag hoe we met dieren om zouden moeten gaan.

Was het wel zo logisch dat we dieren uitsluiten van de morele gemeenschap van mensen?  Regan was onmiddellijk gegrepen door het werk van Singers. In 1975 publiceert hij ‘The Moral Basis of Vegetarianism’ . “Toen ik dat schreef”, heeft Regan later gezegd, “konden filosofen nog nergens een cursus volgen over dierenrechten. Nu zijn er misschien meer dan duizenden studenten die er elk jaar over kunnen discussieren.” Inderdaad werd met het werk van Singer en dat  van Regan, een heel gebied van denken open gezet.

Tom Regans meest invloedrijkste boek is waarschijnlijk ‘The Case for Animal Rights’ (uit 1983).

Daarin geeft hij aan dat de mens het dier niet alleen moet behandelen als middel tot een doel, maar altijd ook als een ‘doel op zichzelf’.

Volgens Tom Regan zijn dieren, net als mensen, autonome en kwetsbare wezens die hun eigen welzijn en hun eigen voortbestaan nastreven.

Dat is al genoeg reden dieren niet zomaar in te zetten voor zaken die ons belang dienen, maar niet hun eigen belang, zoals dierproeven en vleesconsumptie of het gebruik van dieren in circussen of dolfinaria.

Dieren met bewustzijn hebben een ‘eigen leven’, ze hebben herinneringen, ze willen fijn spelen, vrijen, kleintjes grootbrengen.

Hun leven heeft ‘intrinsieke waarde’. Overigens behandelde Regan niet alle dieren hetzelfde. Zoogdieren, zoals aan honden of olifanten, hebben, voor zover wij weten, meer zelfbewustzijn en verdienen derhalve dus meer rechten vond hij.

Hoe invloedrijk de gedachten van Regan zijn geweest, blijkt alleen al uit de term ‘intrinsieke waarde’ die opduikt in nota’s van de Rijksoverheid.

De Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren uit 1992 vertrekt vanuit de “erkenning van de intrinsieke waarde van het dier.” Het recente verbod op het houden van ‘wilde’ dieren in het circus, is er een uitvloeisel van.

Na zijn pensioen in 2001 bleef Tom Regan publiceren en bleef hij zich met  partner Nancy inzetten voor dierenrechten.

De filosoof Erno Eskens vat de visie van Regan en van Peter Singer samen in zijn boek ‘Een beestachtige geschiedenis van de filosofie:

“Na de grote emancipatie van de slaaf, de vrouw, de zwarte medeburger, moet de emancipatie van het dier volgen. Het is een logische stap in de westerse geschiedenis.”

Gezien de loop van de geschiedenis, zag Regan altijd reden om optimistisch te zijn. Ooit was er ook een tijd dat mensen het niet logisch vonden om gelijke rechten te geven aan Afro-Amerikanen of aan vrouwen.

Het gehele artikel kunt u teruglezen in de Trouw

                                             
isis-veganisme.nl
ethisch, diervriendelijk en informatief
ook voor vegetarische recepten

Share |melief


barry horne

 

isis-veganisme.nl

Artikelen, teksten en recepten mag u overnemen mits u aan bronvermelding doet: (bron: isis-veganisme.nl)

© isis-veganisme.nl