NIEUWS:

rss


RECEPTENNIEUWS

Nieuws


Dier en Recht advocaat van de dieren


Dier en Recht advocaat van de dieren

Stichting Dier en Recht bestaat uit een team van juristen, onderzoekers en beleidsmedewerkers.

Dier en Recht baseert haar campagnes op wetenschappelijke rapporten en laat zich regelmatig informeren door wetenschappers, dierenartsen, juristen en politici. Dier en Recht staat voor goed onderbouwde campagnes, projecten en onderzoeken.

Om goed geinformeerd te zijn, bezoekt Dier en Recht met regelmaat een veestal, slachterij of veemarkt. Er wordt niet geschuwd om - op een nette manier - een stevige discussie aan te gaan met machtige organisaties als supermarkten, boerenlobby, vee-transportsector, rashondenfokkers of overheid. Waar nodig zal Dier en Recht rechtszaken tegen hen voeren.

Dieren voelen pijn, geluk en verdriet, net als wij. Toch worden dieren behandeld als producten. Miljoenen voedseldieren zitten opgesloten in kale, donkere stallen. Duizenden huisdieren kwijnen weg van eenzaamheid. Honden zijn modeaccessoires geworden met een ‘houdbaarheid’ van amper 8 jaar. Dier en Recht komt op voor deze dieren.

Met een klein, maar slagvaardig team van juristen, campagnevoerders en inhoudelijk medewerkers zetten zij alles op alles om dieren meer rechten te geven.

Rechtszaken

Door middel van rechtszaken wil Dier en Recht de rechtspositie van het dier verbeteren. Zo voeren zij rechtszaken tegen fokkers van zieke rashonden, verlenen ze juridisch advies aan gedupeerde hondeneigenaren en dagen ze supermarkten voor de rechter om een beter dierenwelzijnsbeleid af te dwingen.

Met voorlichting  en spraakmakende campagnes probeert Dier en Recht het denken over dieren te veranderen. Met een foto-expositie “Het Vergeten Dier” vertellen zij het verhaal achter een karbonade, ei of glaasje melk. Met de RashondenWijzer informeren ze mensen over ziektes bij rashonden en de aanschaf van een hond.

Dier en Recht brengt misstanden in de media, organiseert hoorzittingen en voert druk uit op supermarkten en de politiek. Zo zorgden zij er voor dat er een einde kwam aan de mishandeling van koeien op de veemarkten, het aantal misstanden bij veetransporten afnam en kippenslachterijen massaal overstapten op meer diervriendelijke verdovingsmethoden.

Oprichting Dier en Recht
Een van de voorlopers van Stichting Dier en Recht, namelijk de Stichting tot Wettelijke Regeling van Dierenrecht, werd opgericht in 1932. De stichting wilde erkenning voor het dier als levend wezen, als meer dan een object of eigendom, zoals de wetgever dat toen zag.
De stichting was ook actief betrokken bij internationale initiatieven.

In 1982 werd de Stichting Dier en recht Nederland opgericht, waarin de ideeen van de Stichting tot Wettelijke Regeling van Dier en recht herleefden. Stichting Dier en recht was mede verantwoordelijk voor de instelling van een bijzondere leerstoel Dier en recht, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Er bestonden internationale contacten met de International League for Animal Rights en met de World Society for the Protection of Animals (WSPA).

In 1937 stelde de secretaresse van de Stichting tot Wettelijke Regeling van Dierenrecht vast, dat men tot het besef begon te komen dat het dier en recht de logische consequentie is van de dierenbescherming. "Wij evolueren nu eenmaal", zo schreef ze opgewekt. Ruim zeventig jaar later blijkt deze evolutie helaas nog niet voltooid  en de wetgever ziet dieren nog steeds voornamelijk als object of eigendom. Dier en Recht blijft daarom alert en bewandelt nieuwe wegen om structurele vormen van dierenmishandeling en dierenmisbruik in de publiciteit te brengen. Lees hier over de successen  van Dier en Recht


isis-veganisme.nl

ethisch, diervriendelijk en informatief
ook voor vegetarische recepten


Share |melief


barry horne

 

isis-veganisme.nl

Artikelen, teksten en recepten mag u overnemen mits u aan bronvermelding doet: (bron: isis-veganisme.nl)

© isis-veganisme.nl