NIEUWS:

rss


RECEPTENNIEUWS

Nieuws


Hoe smakelijk is geitenkaas?

Een kijkje achter de schermen.

In de geitenhouderij worden jaarlijks enkele duizenden en misschien wel enkele tienduizenden pasgeboren bokjes en geitjes gedood.
De gedode lammetjes zijn niet geregistreerd, waardoor men niet weet om hoeveel dieren het werkelijk gaat. De maatschappij is hiervan niet op de hoogte!
Het doden van deze jonge lammetjes  ''ligt natuurlijk erg gevoelig'' en wordt stil gehouden, want welke burger weet dit eigenlijk?.

Bokjes zijn een bijproduct van de geitenhouderij. De geitenhouder heeft niks aan bokjes.
De geiten moeten melk leveren om zuivel van te kunnen maken.
Bokjes kunnen geen melk geven dus die diertjes zijn alleen maar een kostenpost in elke geitenhouderij sector.
Ook is er een groep overtollige vrouwelijke lammetjes die niet geschikt is voor de zuivelproductie.

Deze overtollige groep vrouwelijke en mannelijke pasgeboren lammetjes worden
-deels binnen enkele weken vetgemest in de bokkenmesterijen (waar de dieren amper bewegingsvrijheid hebben)
-of een klein deel wordt op het bedrijf zelf vetgemest
-maar ook wordt een groot aantal van deze overbodige lammetjes wordt direct na de geboorte gedood! (en dit gebeurt meestal niet netjes door de dierenarts want dat zou te duur worden voor de geitenhouder) het gaat dan om mogelijk wel enkele tienduizenden pasgeboren gezonde lammetjes die direct na de geboorte gedood worden omdat ze commercieel geen waarde hebben!

In het rapport  ''Vooruit met de geit'' van Wageningen UR Livestock Research wordt vastgesteld dat het grote publiek geen weet heeft van deze praktijk. ''De vraag is wat er gebeurt als dit in de toekomst op grotere schaal gaat plaatsvinden en de maatschappij bekend raakt met deze gang van zaken'', aldus het rapport...

Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van EL&I, de provincie Noord Brabant, en ZLTO.

Gekeken is onder andere naar het probleem van de overtollige meest pasgeboren lammetjes.

Bok-lammetjes die niet direct worden gedood, gaan naar een mesterij, maar dit is volgens het rapport verre van ideaal:

-het afmesten is nauwelijks kostendekkend en het welzijn en de gezondheid van de overtollige bok-lammetjes staan onder druk.

Het rapport geeft aan dat er een grote ziektedruk is in de bokmesterijen, veel uitval (doden) (gemiddeld tussen de tien en twintig procent)  en een hoog antibioticagebruik!

Bokmesterijen kunnen regels niet naleven
Aangezien ook de geitenhouderij drastisch minder antibiotica moet gaan gebruiken, is de huidige praktijk van afmesten op lokaties waar grote aantallen lammetjes gedurende vijf tot zes weken bij elkaar opeen zitten gepakt, geen optie meer.

''Met de huidige regelgeving is het eigenlijk al niet goed mogelijk om de lammetjes op bokkenmesterijen groot te brengen in een paar weken. Omdat er nauwelijks medicijnen geregistreerd zijn voor geiten, geldt een slacht-wachttijd van 28 dagen.

Dat betekent dat de (bok-)lammetjes in de vier weken voordat ze geslacht worden... eigenlijk geen medicijnen mogen krijgen. (anders zouden er teveel resten van het medicijn in het vlees kunnen komen)

Geen medicijnen geven aan deze lammetjes op de bokkenmesterijen is vanwege de grote ziektedruk echter vrijwel onmogelijk.

Het uitvalspercentage, (het dodental) dat al behoorlijk hoog is, zal door het aanhouden van deze slacht-wachttijd. van geen medicijnen mogen geven, nog verder stijgen. Dat betekent dat er nog veel meer lammetjes sterven op die bokmesterijen omdat ze die medicijnen niet krijgen.

In de praktijk houdt men daarom dan ook geen slacht-wachttijd van 28 dagen aan.'' (wat zou kunnen betekenen dat men wel die medicijnen geeft, omdat men zo weinig mogelijk dode lammetjes wil, (die leveren namelijk niks op) maar dat men te laat voor de slacht stopt met het geven van die medicijnen;  met als gevolg dat er dan mogelijk wel degelijk meer medicijnresten in het lammetjesvlees zou kunnen zitten. Hetgeen zeer kwalijk is voor de gezondheid van de mens.

Praten over euthanasie
In het rapport worden alternatieven aangegeven. De meest effectieve, maar ook meest omstreden manier om het aantal lammetjes terug te brengen,is euthanasie. Vanwege de gevoeligheid van dit onderwerp pleit het rapport voor het creeeren van een draagvlak bij instanties buiten de geitensector. Hiermee wordt bedoeld dat de geitenhouderij moet gaan proberen om belangrijke burger-organisaties op hun hand te krijgen... bijvoorbeeld dierbeschermende organisaties.

''Op een nette manier euthanaseren is overigens behoorlijk duur, omdat de dierenarts hiervoor vaak op het bedrijf moet komen''. Wat zoveel wil zeggen dat het doden van al die pasgeboren lammetjes nu niet op een nette manier gebeurt...?

Andere mogelijkheid zou zijn het seksen van sperma, waardoor de kans op vrouwelijk nageslacht aanzienlijk groter gemaakt kan worden dan op mannelijk nageslacht. Om sperma te seksen is het  echter noodzakelijk de geit te bevruchten door middel van kunstmatige inseminatie, hetgeen nog maar weinig wordt toegepast in de geitenhouderij. De kosten zijn in deze sector te hoog en drachtigheids-resultaten vallen erg tegen bij geiten.

Gevolg van wijziging transportregels
 Het probleem van de geboren bokjes als overtollige dieren in de geitenhouderij is niet nieuw. Eerder had men als "oplossing" de kleine bokjes op transport te zetten naar Zuid Europa om daar een paar weken te worden vetgemest en geslacht. Door aanscherping van de transportregels mogen er echter niet langer 15 maar 5 lammetjes per vierkante meter worden vervoerd.  Op deze manier krijg je niet veel lammetjes de grens over. Daardoor kwam het transport van deze levende diertjes geheel stil te liggen. Dit, in combinatie met wel een grote groei van de geitenhouderij in Nederland, betekent de opkomst van speciale bokkenmesterijen in Nederland voor de pasgeboren bok-lammetjes

Staat de burger er bij stil wat voor dierenleed er in de geitensector plaatst vindt? De meeste mensen zijn dol op lammetjes en hebben er geen idee van wat een vreselijk lot de lammetjes overkomt voor een stukje geitenkaas...en de geitenhouderij? Die houdt alles mooi stil en weg uit het zicht van de burger....

zie Bron: Vooruit met de geit.

Lees ook: Geitenbokjes
isis-veganisme.nl
ethisch, diervriendelijk en informatief
ook voor vegetarische receptenShare |melief


barry horne

 

isis-veganisme.nl

Artikelen, teksten en recepten mag u overnemen mits u aan bronvermelding doet: (bron: isis-veganisme.nl)

© isis-veganisme.nl