Kalfjes mogen nog steeds de eerste 8 weken van hun leven opgesloten worden in deze kist-systemen.

Volgens het kalverenbesluit (wetgeving), moeten de éénlingboxen open wanden hebben zodat de kalfjes elkaar kunnen zien en voelen.
Hieronder foto's van de wanden van een éénlingbox-systeem die thans verkocht wordt. En zie de "open wanden" (met schuiven).

Toelichting kalverenbesluit vanaf 1 januari 2007

In deze nieuwsbrief staat in het kort de inhoud van het Kalverenbesluit.

De volledige tekst van het Kalverenbesluit vindt u op

www.wetten.nl/kalverenbesluit

Eenlingboxen

Kalveren tot acht weken mogen in een eenlingbox gezet worden. Daarna is groepshuisvesting verplicht. Een kalf mag apart staan, als de dierenarts dat nodig vindt in verband met het gedrag of de gezondheid van het kalf. De breedte van de eenlingbox is minimaal de schofthoogte van het kalf. (De schofthoogte wordt gemeten terwijl het kalf rechtop staat.)
De lengte van de box wordt gelijk gemaakt aan 1,1 maal de lengte van het kalf.
(De lengte van het kalf wordt gemeten van de neuspunt tot aan de achterkant van de zitbeenknobbel.)
De wanden van de box horen open te zijn, zodat de kalveren elkaar kunnen zien en aanraken.

Groepshuisvesting

Kalveren ouder dan acht weken worden in groepshuisvesting gehouden. Het gewicht van de kalveren is daarbij bepalend voor de minimale vloeroppervlakte.

– Kalveren lichter dan 150 kg hebben minimaal 1,5 m² vloeroppervlakte.
– Kalveren tussen de 150 en 22 0 kg hebben minimaal 1,7 m² vloeroppervlakte.
– Kalveren zwaarder dan 22 0 kg hebben minimaal 1,8 m² vloeroppervlakte.
In stallen met ligboxen is het aantal ligboxen minimaal gelijk aan het aantal kalveren.

Vloeren

Het gewicht en de grootte van de kalveren zijn bepalend voor de stalvloer. Een stroeve, stevige, vlakke en stabiele vloer zonder scherpe uitsteeksels. Een comfortabele en schone ruimte om te liggen met een goede afvoer. Deze ruimte mag niet schadelijk zijn voor de kalveren. De vloeren veroorzaken bij de kalveren die erop staan of liggen geen verwondingen of pijn. Voor alle kalveren jonger dan twee weken wordt geschikt strooisel gebruikt. Vleesstierkalveren moeten, tot ze twee maanden oud zijn, kunnen liggen op een vloer die is bestrooid, of die een kunststof mat, houten lattenrooster of rubber toplaag heeft.
Dit geldt ook voor alle andere kalveren vanaf dat ze twee weken oud zijn. De oppervlakte van deze vloer is minimaal 0,50 m² per kalf voor kalveren tot drie maanden oud en 0,70 m² per kalf voor kalveren ouder dan drie maanden. Deze regels gelden voor stallen waarin de kalveren niet zijn aangebonden en waarin ze niet in eenlingboxen staan.

Eetplaatsen of
voerbakken

De kalveren krijgen minimaal twee keer per dag te eten. Kalveren in groepshokken die niet onbeperkt of via een automatisch voedersysteem voer krijgen, kunnen tegelijk eten. Verder hebben kalveren in stallen met voorraadvoedering minimaal één eetplaats per drie kalveren. Stallen zonder voorraadvoedering hebben minimaal 0,40 m voerhekbreedte per kalf.

Licht

De stallen hebben voldoende lichtdoorlatend materiaal, zodat de kalveren niet permanent in het donker staan. Het lichtdoorlatend materiaal in de wand of het dak van een stal voor vleeskalveren is minimaal 2% van de vloeroppervlakte van de stal. Voor andere kalveren is dat minimaal 5% van de vloeroppervlakte van de stal. Het licht wordt gelijkmatig verspreid in de stal. Lichtdoorlatend materiaal waar geen licht doorheen komt, bijvoorbeeld omdat het vuil of verweerd is, is niet voldoende.

Aanbinden

Kalveren mogen niet aangebonden worden. Tenzij ze melk of een melkvervanger gevoerd krijgen in groepshokken, dan mogen ze maximaal één uur aangebonden zijn. De kettingen horen bij het aanbinden geen wonden te veroorzaken. De kettingen moeten regelmatig geinspecteerd worden, evt bijgesteld, zodat ze gemakkelijk zitten. De ketting mag het kalf niet verwonden of wurgen. Het dier moet zonder problemen kunnen liggen, rusten en opstaan en zich kunnen likken.

Ziekenboeg

Kalveren op stal kunnen het beste minimaal tweemaal per dag geinspecteerd worden. Kalveren in de open lucht inspecteert men minimaal eenmaal per dag. Kalveren die ziek of gewond lijken, moeten direct verzorgd worden. Indien het dier niet op de verzorging reageert dient er contact met de dierenarts opgenomen te worden. Indien nodig worden zieke en gewonde kalveren, apart gezet op een geschikte plek met droog en comfortabel strooisel. De ruimte voor de afzondering van zieke of gewonde kalveren biedt plaats aan minimaal 1% van het totale aantal kalveren.

Terug naar "geen zuivel vanwege het dierenleed erachter".

© isis-veganisme.nl