NIEUWS:

rss


RECEPTENWIST U DAT....?
Geitenbokjes

Nederlanders eten liever geen vlees van geitjes maar eten wel graag geitenkaas.
Voor geitenkaas heb je heel veel melk nodig.
Voor melk heb je een moedergeit nodig. Melk komt alleen van geiten die regelmatig kleintjes krijgen.
De natuur laat niet alleen vrouwelijke diertjes geboren worden maar ook mannelijke (de bokjes).
copyright isis-veganisme.nl

De meeste geiten in Nederland worden binnen gehouden en hebben niet meer ruimte dan 1.5 a 2 vierkante meter per dier(!)
Een geit werpt één of twee lammetjes. Die worden dan gelijk bij haar weggehaald door de veehouder, want de  melk die ze voor haar lammetjes produceerde wordt aan mensen gegeven en komt nooit bij haar eigen geiten-lammetjes.
Mensen (de consumenten) willen vooral geitenkaas eten en daar gaat heel veel melk in.
Geitenhouders vinden het dan verspilling om de melk aan de eigen geitenlammetjes te geven (dat levert geen geld in de portemonnee).

Alle geitenhouders, (ook de biologische), laten hun geitjes dekken (zwanger maken)  zodat deze moedergeiten melk gaan geven.
Er worden dan veel lammetjes geboren die later ook weer moedergeit worden, echter dat geldt alleen voor de vrouwelijke geitjes want de mannelijke(de bokjes) die kunnen natuurlijk nooit melk geven dus zij moeten zo snel mogelijk het bedrijf verlaten anders kosten zij geld...  Ook is er een groep overtollige vrouwelijke lammetjes die niet geschikt is voor de zuivelproductie.

De geitenhouders zien deze lammetjes liever snel gaan dan komen.

De babybokjes kwamen vroeger in de "gangbare" vetmesterij terecht (meestal eerst na een lang transport naar Italië).

In de geitenhouderij worden jaarlijks enkele duizenden en misschien wel enkele tienduizenden pasgeboren bokjes en geitjes gedood.
De gedode lammetjes zijn niet geregistreerd, waardoor men niet weet om hoeveel dieren het werkelijk gaat. De maatschappij is hiervan niet op de hoogte!

In Nederland zijn er nog geen grote aantallen bokmesterijen.
Een grote groep geboren geitenbokjes wordt na de geboorte gedood. En dat is doorgaans geen nette euthanasie door de dierenarts zoals u misschien denkt, want het euthanaseren door een dierenarts op het bedrijf, zou het bedrijf teveel geld kosten.

''Met de huidige regelgeving is het eigenlijk al niet goed mogelijk om de lammetjes op bokkenmesterijen groot te brengen in een paar weken. Omdat er nauwelijks medicijnen geregistreerd zijn voor geiten, geldt een slacht-wachttijd van 28 dagen.

Dat betekent dat de (bok-)lammetjes in de vier weken voordat ze geslacht worden... eigenlijk geen medicijnen mogen krijgen. (anders zouden er teveel resten van het medicijn in het vlees kunnen komen.

Geen medicijnen geven aan deze lammetjes op de bokkenmesterijen is vanwege de grote ziektedruk echter vrijwel onmogelijk.

Oké geitenkaas ed. is erg lekker maar door het kopen van geitenkaas of geitenmelk of andere geitenproducten, wordt dit dierenleed in stand gehouden.

Bovendien heeft u deze dierlijke eiwitten niet nodig om zelf gezond te blijven. Er zijn genoeg andere niet dierlijke producten die ook heel lekker zijn maar waaraan geen dierenleed kleeft.


Denk er eens over na, misschien wilt u wekelijks wat minderen, het is al een stap. Als iedereen mindert, wordt de vraag kleiner en kunnen de bedrijven niet uitgroeien tot megabedrijven waar dieren zo respectloos behandeld worden.

Het is dus al een eerste mooie stap als de bio-industrie (de mega bedrijven) eens tot halt wordt geroepen.
Sla deze informatie op uw eigen computer op, klik hier  (u kunt dan evt uitprinten en her en der neerleggen in winkels bij de dokter ed)

Voor meer informatie kijk ook eens op  www.veganisme.startpagina.nl  en op  www.bio-industrie.startpagina.nl

 Lees ook: Hoe smakelijk is geitenkaas?


Share |

schijf van vijf voor veganisten
schijf van vijf voor veganisten

 
barry horne

 

isis-veganisme.nl

Artikelen, teksten en recepten mag u overnemen mits u aan bronvermelding doet: (bron: isis-veganisme.nl)

© isis-veganisme.nl