NIEUWS:

rss


RECEPTENDonald Watson

1910 - 2005
Oprichter van de Vegan Society

donald watson

Donald Watson nam het begin en het eind van het Engelse woord 'vegetarian' en vormde zo 'vegan', want, zo zei hij, "veganisme neemt vegetarisme als begin en voert dit vervolgens tot het logische einde door."
Hij richtte in November 1944 The Vegan Society op.

Op deze pagina, delen uit het interview met Donald Watson (eerder gepubliceerd op www.worldveganday.org ) vertaald door isis-veganisme.

V: Waar en wanneer bent u geboren? A: Ik ben geboren op 2 September 1910 in Mexborough in Zuid-Yorkshire, in een vleesetende familie

V:Vertel me over uw kinderjaren A: Één van mijn eerste herinneringen is die van vakantie op het landbouwbedrijf van Oom George waar ik door interessante dieren werd omringd. Zij allen "gaven" iets: het landbouwbedrijfpaard trok de ploeg, de koeien "gaven" melk, de kippen "gaven" eieren en de jonge haan was een nuttige "wekker" - ik realiseerde me op dat ogenblik niet dat hij een andere functie ook had. De schapen "gaven" wol. Ik kon nooit begrijpen wat de varkens "gaven", maar zij waren zulke vriendschappelijke schepselen - altijd blij om me te zien. Toen kwam de dag dat één van de varkens werd gedood: Ik heb nog levendige herinneringen aan het gehele proces - met inbegrip van het schreeuwen, natuurlijk. Één ding dat me schokte was dat mijn Oom George, wie ik tot dan toe, zeer waardeerde, deel van de bemanning uitmaakte. Ik besloot dat de landbouwbedrijven - en de ooms - moesten worden geherwaardeerd: de idyllische scène was niets meer dan de "Rij van de Dood," waar de dagen van elk schepsel door een bepaald punt, werden gemarkeerd waarop het niet meer tot dienste van de mens was.

V: Wanneer werd u vegetariër? A: Het was in 1924, zodat ik dus al 81 jaar geen vlees of vis heb gegeten.

V: Vertelt u eens over de vroege dagen van de The Vegan Society A: In de twee jaar alvorens wij de democratische Maatschappij vormden, stelde ik letterlijk de show in werking. Van de reacties die ik kreeg - duizenden brieven - ik ben van mening dat als ik niet de Maatschappij had gevormd, iemand anders dit zou gedaan hebben, hoewel het een andere naam gehad zou kunnen hebben. Het woord "vegan" werd onmiddellijk goedgekeurd en werd deel van onze taal en staat nu in bijna elk wereldwoordenboek, veronderstel ik. Ik hielp het driemaandelijks tijdschrift met mijn bescheiden "Nieuws Vegan" dat ik met veel arbeid deed. Het was normaal om hele nachten door te brengen om pagina's bij elkaar te voegen.
Ik beperkte het aantal abonnees tot vijfhonderd omdat ik aan geen groter aantal het hoofd kon bieden. Vergeleken met democratie, heeft de dictatuur duidelijke voordelen. In de vroege tijd van "Vegan News" kon ik alles doen op mijn eigen manier. Ik denk niet ik overleefd zou hebben als ik andere mensen had moeten schrijven en hun advies had moeten vragen. Ik had geen telefoon en geen auto - ik kon slechts hopen dat zij mijn punt zouden zien, tot ik het werk aan een commissie overhandigde.

V: Hoe heeft het veganisme betrekking op godsdienstige geloven? A: Ik ben nooit slim genoeg geweest om een atheïst te zijn - agnostisch, ja geweest. Sommige theologen denken dat Christus een Essene was. Als hij iets was, was hij vegan. Als hij vandaag in leven was, zou hij een rondtrekkende vegan propagandist zijn, in plaats van rondtrekkende prediker van die dagen, die het bericht van medeleven uitspreidde. Ik denk dat de Christenen zich bij het goede nieuws zouden moeten verheugen dat iemand het essentiële element uitoefent in het Christelijke geloof - medeleven.

V: Wat vindt u het moeilijkst aan het vegan zijn? A: Ik veronderstel het sociale aspect - excommunicatie van dat deel van het leven waar de mensen samenkomen om te eten. De enige manier hoe dit probleem kan worden verlicht, is dat veganisme aanvaardbaarder wordt in pensions, restaurants en hotels. Tot het op een dag de norm zal worden.

V: En de andere kant: wat vindt u het gemakkelijkst aan het veganist zijn? A: Het grote voordeel is, om een zuiver geweten te hebben en wetenschappers moeten nu aannemen dat het geweten een deel van de wetenschappelijke vergelijking is.

V: Wat is uw mening over directe actie? A: Ik ben er nooit betrokken bij geweest. Ik respecteer enorm de mensen die het doen. Het is de meest directe en snelste manier om hun doelstellingen te bereiken. Als ik een dier in een vivisectie kooi was, zou ik de persoon die me bevrijdde heel erg danken.

V: Wat beschouwt u de grootste voltooiing in uw leven? A: Bereikend wat ik trachtte te doen: dat ik in de aanvang, als instrument,van een grote nieuwe beweging belangrijk was. Een beweging die niet alleen de koers van dingen voor de mens en de rest van de schepselen zou veranderen, maar ook een beweging die in het belang zou zijn voor de verdere toekomst van onze planeet.

V: Hebt u een boodschap voor vegetariërs? A: Aanvaard dat het vegetarisme slechts een stap tussen vlees-eten en veganisme is. Er zullen best vegans zijn die de sprong in één keer hebben gemaakt, maar ik ben er zeker van, dat voor de meeste mensen het vegetarisme een noodzakelijke te nemen stap is, naar het veganisme.

Donald Watson overleed op 16 november 2005 op 95 jarige leeftijd.

donald watson

 

 
 

 


barry horne

 

isis-veganisme.nl

Artikelen, teksten en recepten mag u overnemen mits u aan bronvermelding doet: (bron: isis-veganisme.nl)

© isis-veganisme.nl