NIEUWS:

rss


RECEPTENPlantaardige voeding

Natuurlijke plantaardige voeding.
Voeding even uitgelicht zonder de ethiek/moraal van het veganisme.
(daarom hier niet genoemd 'veganistische voeding')

Natuurlijke onbewerkte plantaardige voeding is zeer gezond en heeft grote voordelen ten opzichte van dierlijke voeding zoals vis, vlees en zuivel maar ook tov. bewerkte voeding die men consumeert zoals koek, chips, cola en andere door de voedingsindustrie kunstmatig gefabriceerde voeding.

Mensen worden misleid door studies die gedaan worden door professoren uit de eigen (belangen)sector.
Denk als voorbeeld aan Prof.dr.ir A.C.M. van Hooijdonk, hij is Corporate Director Research van Campina. (zuivelindustrie)
Begin 2007 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Zuivelkunde aan Wageningen Universiteit.
Zijn leerstoel werd gefinancierd door... de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO). (...)
Wiens brood men eet...wiens woord men spreekt...
We hoeven derhalve niet verbaasd te zijn dat uit zijn "studie" kwam:
"In melk zit een groot aantal gezonde en onmisbare voedingsstoffen die veel consumenten niet via andere producten in voldoende mate binnenkrijgen. Het is daarom waarschijnlijk dat een dalende zuivelconsumptie de volksgezondheid schaadt."
....

Al uit vroegere eerdere studies van prof T. Colin Campbell is gebleken dat het caseïne, waar de eiwitten van koemelk voor 87% uit bestaat, alle fasen van een al bestaand kankerproces stimuleerde.
Hieruit bleek trouwens ook dat soja en tarwe eiwitgebruik juist niet de kankergroei bevorderde.

Een dieet laag in plantaardige eiwitten is dus alleen hier al om, te prefereren.

Vooraf de "China studie" kwam Prof. T. Colin Campbell er eerder, gaandeweg toevallig achter, dat juist de rijke Filippijnse kinderen, die
een opmerkelijk hoog percentage leverkanker kregen, een ziekte die normaal alleen voorkomt bij volwassenen, de hoogste eiwitconsumptie hadden! Zij waren de kinderen uit de rijkste families.
(hoe rijker de mens, hoe meer dierlijke producten hij eet)

Prof. T. Colin Campbell was niet de voorbestemde kandidaat om een wetenschappelijke verdediger te worden van een plantaardig dieet. "Ik groeide op een boerderij op en at veel vlees en eieren", zei hij " en ik schreef mijn Ph.D. scriptie over een meer effectievere manier om dierlijke proteïne te produceren zodat we meer dierlijke voeding konden eten".

Maar toen hij eenmaal begon met dit voedingsonderzoek was de verdediger van de vlees-consumptie al gauw overtuigd dat in feite een dieet zo laag mogelijk in dierlijke producten de beste gezondheid optie was.

De China studie bracht resultaten in beeld door volwassenen te bestuderen in China en Taiwan.
In de China Studie ontstond een verslag van het meest uitgebreide project over de relatie tussen dieet en ziekte ooit uitgevoerd.

Twee grote onderzoeken werden opgezet, in 1983 en in 1989-1990.
Deze onderzoeken werden uitgevoerd in China, omdat kanker en verscheidene andere ziekten bijzondere geografische concentraties vertonen, waardoor het logisch leek deze locale regio's te onderzoeken, om zo de verantwoordelijke leefstijl en voedingfactoren in kaart te brengen.

In het onderzoek uit 1983 werden 367 gegevens verzameld over hoe mensen leven in 138 Chinese plattelandsdorpen; 6500 volwassenen en hun families werden geïnterviewd.

In het onderzoek uit 1989-1990 werden meer dan 1000 gegevens verzameld in 170 dorpen op het platteland van China en Taiwan, waar 10,200 volwassenen en hun families bij betrokken waren.

Er werd bekeken wat de gezinnen dagelijks gebruikten aan voeding en er werden bloed en urinemonsters afgenomen..
De voeding werd geanalyseerd en al deze variabelen werden met elkaar vergeleken.

Het aantreffen van kanker in China varieert enorm van district tot district. Het ene district heeft meer als 100 keer zoveel gevallen van een bepaalde soort kanker per 100.000 inwoners als het andere.

Uit de China Studie bleek dat men in bepaalde gebieden veel te veel proteïne binnen krijgt en vooral uit de dierlijke bron.
(Het dieet in het oude China was overwegend plantaardig)

Het onderzoek toonde aan dat veel van de problemen en ziektes die mensen nu ondervinden, geminimaliseerd kunnen worden of zelfs geheel voorkomen worden,
door wat we zouden kunnen eten: vitaminerijke onbewerkte plantaardige voeding. Dit betekent dat we t liefst dierlijk en andere bewerkte voeding dienen te vermijden zoals kristalsuiker, witte meel en bewerkte oliën.(junkfood)

Het concept van onbewerkte plantaardige voeding laat zien dat vitaminen,mineralen, enzymen ed. intact blijven
zodat zij hun werk in het lichaam kunnen verrichten zonder dat belangrijke elementen ontbreken.

Mensen maken zich in grote mate bezorgd om de voeding die ze nemen met vragen als, "wat kan ik het beste eten, welk voedingsproduct is beter?" etc.

Het is heel goed dat men zich met deze vragen bezighoudt maar let vooral ook op de andere belangen die meespelen van derden:
Commercie: sectoren die ongezonde voeding produceren en u proberen te overtuigen van het tegendeel.

De tegenstrijdige berichtgeving, gestoeld op eigenbelangen van de
commerciële sector, maakt dat veel mensen geen zicht meer hebben op wie te geloven en wat ze verder moeten kopen-eten.
De grootste verschillen worden gevonden tussen plantaardige en dierlijke voeding.

Dierlijke voeding heeft veel meer cholesterol, proteïne en vet dan goed is voor de gezondheid.
Vergeleken met plantaardige onbewerkte voeding ontbreken er bij dierlijke voeding vele vitaminen en mineralen waarvan aangetoond is dat ze de gezondheid bevorderen.

Het onderscheid tussen overheid, industrie, (medische) wetenschap is
vervaagd dat blijkt wel. Het verschil tussen winst maken en het
bevorderen van de volksgezondheid is niet meer transparant.
Denk ook maar aan het voorbeeld mkz of vogelgriep waar dieren niet volgens medische wetenschapskennis behandeld worden (vaccinaties) maar waar dieren met duizenden "geruimd" worden om lands-portemonnee gezond te houden omdat commercie (hier de bio-industrie) veel geld in het laatje brengt. Denkt u niet dat bio-industrievlees gezond is.
Er gaat veel geld rond in commerciële sectoren, veelal vet gesubsidieerd in het verleden en velen nog in het heden. Zie bijv de zuivelindustrie die melkemmers vol met geld kreeg en nog krijgt en dus ook prima financiële middelen had en heeft, om de zogenaamde "gezondheidsreclames" te maken.

De media zwijgt totaal over de meest uitgebreide voedingsstudie aller tijden. ...: de uitkomst van de China studie geeft aan dat we niet naar de melkboer en slager moeten gaan. Het geeft ons ook aan dat het grootste deel van alle supermarkten eigenlijk verboden gebied zou moeten zijn om te gaan, winkelen als je tenminste niet ziek wilt worden. Als men dat in de media zou brengen zouden de grootse belangen van de commerciële geschaad worden.

Het voedingscentrum zwijgt in alle talen over de China studie.
Begrijpelijk wel, ja, zie de schijf van vijf* die al jaren is
gebaseerd op de verkeerde feiten........
Wiens brood men eet...wiens woord men spreekt...

Het Voedingscentrum ontvangt jaarlijks 2,9 miljoen aan basisfinanciering.Dit wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur enVoedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Aan projectsubsidies ontvangt het Voedingscentrum jaarlijks 2,9 miljoen van het ministerie van VWS en jaarlijks 2,3 miljoen van het ministerie van LNV.

Het boek over de China Study is te koop

The China Study - T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell, ISBN 1-932100-38-5
Verkrijgbaar bij Deshima Bookshop, tel: 020 4230391

download de folder (china-study)

isis-veganisme.nl

* ps de schijf van 5 voor een veganist

vegan schijf van 5
 

 


barry horne

 

isis-veganisme.nl

Artikelen, teksten en recepten mag u overnemen mits u aan bronvermelding doet: (bron: isis-veganisme.nl)

© isis-veganisme.nl